Letiště Praha

Otázka stavby paralení dráhy

Hlavní dráhou letiště Praha/Ruzyně je RWY 06/24, která je díky své tečné poloze k Praze používána převážně. Vedlejší dráha 13/31 je směrově orientována tak, že zasahuje do hustě osídlených částí Prahy, proto je využívána zejména během pravidelné jarní a podzimní údržby a také v případě nepříznivých meteorologických podmínek pro provoz na hlavní dráze. Současný dráhový systém letiště v období provozních špiček nepostačuje a bez dalšího rozšíření bude hlavní překážkou očekávanému růstu civilní letecké dopravy. Stávající letištní terminály jsou dimenzovány na o třetinu větší pohyb cestujících než je dnes, ovšem brzdou v růstu letiště bude právě nedstatečná kapacita soušasného dráhového systému.

Tabulka porovnává celkové počty cestujících směřujících do jednotlivých zemí v letech 2008 a 2007, destinace jsou řazeny sestupně. Je zde uvedene jen pro orientaci, na rozdíl od celkových dat z ní jednoznačně nevýplývá stále se zvyšující zájem o Prahu, ať už jako destinaci či přestupní místo.

Země 2008 2007 Meziroční změna v %
Velká Británie 1 448 947 1 630 788 -11,15
Německo 953 219 954 816 -0,17
Itálie 798 550 761 861 4,82
Francie 723 671 674 706 7,26
Španělsko 702 521 629 016 11,69
Data byla získána z provozní statistiky Letiště Praha

Počet cestujících využívajících pražské letiště se od 60. let zvýšil více než dvanáctinásobně a počet letadel skoro čtyřnásobně. Dráhový systém letiště však zůstal téměř beze změn. Zájem cestujících o Prahu i Českou republiku neustává a letiště i do budoucna očekává, že počet odbavených cestujících a letadel poroste. Stávající ekonomická recese tento trend sice načas pozastavila, zpracované predikce i historické skutečnosti však jednoznačně dokazují, že po krátkém období poklesu se letecká doprava vrátí k poměrně výraznému růstu.

Airplanes.wz.cz © Created by Lukas Tuma in 2008